V roce 2010 již očkování proti pneumokokům plně hrazeno ZP
Usiluje o podporu plošného očkování proti invazivním meningokovým onemocněním.

 
 

Jde nám o zdraví našich dětí


Občanské sdružení Nahlas vzniklo na základě potřeby informovat společnost o hrozbě pneumokokových nemocí, o možnostech léčby a způsobech prevence. V roce 2011 rozšířilo svůj záběr i na podporu informovanosti a prevence proti invazivním meningokovým onemocněním. Ambice máme ale daleko větší. Sdružení je centrem pro výměnu názorů a zkušeností mezi lidmi, kteří už s pneumokokovými nebo meningokovými onemocněními byli v kontaktu, a mezi těmi, kterým by tyto zkušenosti mohly pomoci.

Naše poradenská činnost se však neomezuje pouze na nebezpečí spojená s těmito onemocněními. Chceme se šíře zabývat prevencí a problematikou péče o děti a umožnit rodinám postižených dětí, aby jim pomohly co nejrychleji se začlenit do normálního života.

Cílem sdružení je na základě všech získaných odborných informací a zkušeností z praxe propagovat mezi nejširší veřejností zejména preventivní opatření ve formě očkování.


Co děláme?


Pomáháme dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví.

Podporujeme masovou osvětu a prevenci.

Poskytujeme odborné poradenství v lékařské i právní oblasti a zajišťujeme vyhotoveníznaleckých posudků a vyjádření k průběhu a léčbě onemocnění.

Pomáháme se zastupováním při jednáních s orgány státní správy ve věcech sociálních podpor a dávek i při případném vedení soudních sporů ve věcech chybné primární léčby.

Podporujeme publikační a vydavatelskou činnost v oblasti odborné lékařské literatury.

Zajišťujeme organizaci setkání, přednášek, konferencí.

Pořádáme sbírky a benefiční akce a zajišťujeme sponzorství.


Proč to děláme?


Až 300 dětí ročně u nás onemocní invazivními pneumokokovými onemocněními.

20 procent dětí postižených pneumokokovou meningitidou zemře.

Případů invazivních meningokových onemocnění je v České republice každoročně kolem stovky. Přibližně 10 % případů končí, i přes veškerou lékařskou péči, úmrtím pacienta. Mnohým zůstávají trvalé následky, nejčastěji amputace končetin, hluchota, mentální retardace apod.

Na vakcíny proti pneumokokovým nákazám je nyní, i díky úsilí sdružení Nahlas, poskytována částečná či plná úhrada ze zdravotních pojišťoven.
Ambicí sdružení Nahlas je, aby stejně bylo přistupováno i k prevenci proti invazivním meningokovým onemocněním. Nepřáli bych žádnému rodiči zažít, jaké to je, když jeho dítě náhle a těžce onemocní. Pokud je pro mnohé rodiče bariérou cena vakcíny, pak je podle mne žádoucí, aby i zde stát tuto bariéru zbořil, zvýšil povědomí o onemocnění a vytvořil podmínky, že bude stále více dětí proti zákeřnému meningokovi chráněno.

Jde nám o zdraví našich dětí.

stáhněte si video

Občanské sdružení Nahlas